Staviame spolu 

Centrum, kde budeme ľudí s mentálnym postihnutím učiť PRACOVAŤ.   

Vyučia sa tu za pomocných kuchárov, čašníkov, chyžné... 
A prevádzky hotela, reštaurácie a práčovne budú slúžiť širokej verejnosti.
 

PROSÍM,
POMÔŽTE NÁM CENTRUM DOKONČIŤ.
Spoločne to dokážeme. Ďakujeme.

Spot pre nás vytvorila agentúra Istropolitana Ogilvy. ĎAKUJEME VEĽMI PEKNE.

O Biviu

 • Kto sme? Kto realizuje projekt BIVIO?

  Autorom aj realizátorom projektu je Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (www.zpmpvsr.sk).

  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR) je stabilná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Aktivity v prospech ľudí s mentálnym postihnutím realizujeme už vyše 36 rokov. Máme takmer 10 000 členov v miestnych združeniach po celom Slovensku, čo z nás robí jedno z najväčších občianskych združení na Slovensku vôbec.

  Za tento čas sme uskutočnili mnoho úspešných projektov a pomohli sme mnohým ľuďom. Aj vďaka nám môžu ľudia s mentálnym postihnutím vlastniť občiansky preukaz, aj vďaka nám nemôžu byť vyradení z vyučovacieho procesu.

  Neustále monitorujeme problémy a potreby ľudí s mentálnym postihnutím a snažíme sa na nich reagovať. Vydávame časopisy a odborné publikácie, realizujeme vzdelávacie aktivity pre ľudí s mentálnym postihnutím aj pre odborníkov. Aktívne ovplyvňujeme legislatívu a tvorbu zákonov. Vytvárame možnosti na aktívne trávenie voľného času ľudí s mentálnym postihnutím. Snažíme sa, aby sa títo ľudia stali plnohodnotnou súčasťou spoločnosti.

  Bivio je najväčším projektom v histórii nášho združenia. Na jeho realizáciu sme získali podstatnú finančnú podporu z Dánska. V podmienkach Slovenska je tento projekt ojedinelý. Je výsledkom poznania situácie a nášho presvedčenia o tom, že aj ľudia s mentálnym postihnutím majú právo na podporu, ktorá im umožní nájsť a udržať si zamestnanie.

 • Prečo sme vymysleli BIVIO?

  Práca umožňuje človeku osamostatniť sa, zabezpečiť si vlastné bývanie, založiť si rodinu, plniť si svoje sny. Mladí, dospelí ľudia s mentálnym postihnutím, absolventi praktických škôl, si často na Slovensku nevedia nájsť prácu. Príčin je viacero, jednou z nich je málo možností pripraviť sa na konkrétne profesie, s ktorými by sa mohli uplatniť na trhu práce. Pokiaľ sa im nepodarí nájsť si prácu, sú zväčša odkázaní na pomoc v zariadeniach sociálnych služieb, alebo zostávajú zatvorení doma. A to nechceme. Títo ľudia chcú a sú schopní pracovať!

  Preto, aby sa mohli zamestnať, potrebujú získať praktické pracovné zručnosti. V našom občianskom združení si uvedomujeme, že príprava ľudí s mentálnym postihnutím na zamestnávanie je náročný proces a ťažká úloha, nie však neriešiteľná. Preto sme sa pustili do realizácie inovatívneho projektu BIVIO, ktorý prinesie nové šance a príležitosti pre desiatky ľudí.

 • O čom je BIVIO?

  BIVIO je Centrum, v ktorom budeme budeme pripravovať ľudí s mentálnym postihnutím na budúce zamestnanie. Prečo? Aby neboli odkázaní iba na pasívne poberanie sociálnej či finančnej pomoci, ale aby boli schopní zamestnať sa a žiť samostatný život. Počas obdobia stráveného v Centre BIVIO (max. jeden školský rok) absolvujú potrebné vzdelávacie a rehabilitačné kurzy a praktické tréningy. Ku každému z nich budeme pristupovať individuálne, podľa ich potrieb a osobnej situácie. Príprava na budúce zamestnanie bude prebiehať v troch oblastiach – ubytovacie služby, služby verejného stravovania a práčovňa. Absolventom výcvikov pomôžeme nájsť miesto na otvorenom trhu práce.

  I keď Centrum BIVIO vzniká v Bratislave, pripravujeme podmienky na to, aby sa k nám mohli prihlásiť ľudia z celého Slovenska. Znamená to napr., že zabezpečíme ubytovanie pre ľudí, ktorí sa budú pripravovať na zamestnanie a budeme ich sprevádzať na ceste k osamostatňovaniu. Počítame s úzkou spoluprácou s rodinou.
  S ohľadom na dlhodobú udržateľnosť aktivít Centra BIVIO zriadime tri komerčné prevádzky - penzión, reštauráciu a práčovňu, ktoré budú poskytovať služby širokej verejnosti.. Zároveň vytvoríme trinásť nových pracovných miest, z toho päť pre ľudí s mentálnym postihnutím.

  Vlastné podnikanie nám umožní získať finančné prostriedky potrebné na to, aby mohla byť príprava ľudí s mentálnym postihnutím na budúce zamestnanie bezplatná. Vieme, že mnohí z nich spravidla žijú na hranici chudoby, a preto si nemôžu dovoliť zaplatiť vzdelávacie alebo rekvalifikačné programy.

  V Centre BIVIO budeme zároveň poskytovať krátkodobé záujmové aktivity, kurzy smerujúce k samostatnosti a špecializované sociálne poradenstvo pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny.

 • Bivio v roku 2016

  Rok 2016 bol pre projekt BIVIO mimoriadne dôležitý. Podarilo sa nám sfinalizovať stavebný projekt a získať stavebné povolenie. Začali sme rekonštrukciu objektu a zakúpili sme technologické vybavenie do práčovne a kuchyne. Množstvo energie sme venovali aj zháňaniu financií potrebných na dofinancovanie projektu. V nasledujúcej tabuľke je sumár výdavkov projektu BIVIO za rok 2016 podľa základných kategórií. Zároveň prináša aj prehľad o tom, z akých zdrojov boli jednotlivé výdavky financované:

  Zdroj

  Výdavky

  Celková cena

  Nadácie Velux

  Iný zdroj

  projektová dokumentácia

  24650,8

  22190

  2460,8

  daň z nehnuteľnosti

  2053,82

  2053,82

  stavebný materiál

  11574,29

  9640,24

  1934,05

  odborné konzultácie

  6000

  4000

  2000

  technologické vybavenie a technika

  79759,42

  50466,18

  29293,24

  stavebné práce a likvidácia azbestu

  56845,99

  43748,45

  13097,54

  Spolu

  180884,32

  132098,69

  48785,63

  Hlavným donorom projektu BIVIO sú Nadácie Velux. Projekt však realizujeme aj vďaka ďalším podporovateľom. V nasledujúcej tabuľke je prehľad toho, z akých zdrojov sme realizáciu projektu v roku 2016 spolufinancovali.

  Príjmy

  Suma

  Nadácia Michala a Emílie Kováčovcov

  200

  Nadácia Orange

  10000

  Nadácia ESET

  2000

  Nadácia TA3

  2500

  Premiér R. Fico

  10000

  Bratislavský samosprávny kraj

  5000

  Event VUB

  1130,16

  Event Slovnaft

  992

  Pubkviz

  1170

  Fyzické osoby (verejná zbierka, darujme.sk)

  8119,52

  2% zo zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb

  7673,99

  Spolu

  48785,67

 • Ako môžete pomôcť?

  Vytvorenie Centra BIVIO finančne podporili dánske nadácie Velux.

  Zatiaľ sa nám podarilo získať 90 % potrebných finančných zdrojov na rekonštrukciu. A potrebujeme ešte 10%. Aby sme Centrum dokončili, potrebujeme Vás!

  Prosíme Vás, podporte finančne vznik Centra. Pomôžte ľuďom s mentálnym postihnutím, aby mohli pracovať! Stačí málo. Darujte aspoň malú čiastku a stanete sa súčasťou veľkej rodiny podporovateľov. Vopred Vám v mene ľudí s mentálnym postihnutím ďakujeme.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Ponuka

Čo ponúkne BIVIO?

Podporte Bivio

                

Ak Vám vyhovuje iný spôsob podpory projektu BIVIO, skontaktujte sa s nami:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., 02/6381 4968 - určite sa dohodneme.

Kontakt

Hľadáte viac informácií? Neváhajte nás kontaktovať:
 • Please use a REAL email address so that we can get back to you.

Sponzori

Kľúčovým partnerom nášho projektu sa stali dánske Nadácie Velux, ktoré projekt na 90% financujú.


V tejto fáze stále hľadáme ďalších partnerov na pokrytie zvyšnej časti projektu.
ĎAKUJEME aj všetkým ďalším partnerom a sponzorom:

                      

Bratislavský samosprávny kraj poskytol dotáciu na úhradu časti nákladov na projekt "Bivio - Centrum prípravy a zamestnanosti ľudí s mentálnym postihnutím"
v súlade s VZN Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.