Pozývame vás

                

 

Ponuka

Čo ponúkne BIVIO?

O Biviu

 • Kto sme? Kto realizuje projekt BIVIO?

  Autorom aj realizátorom projektu je Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (www.zpmpvsr.sk).

  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR) je stabilná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Aktivity v prospech ľudí s mentálnym postihnutím realizujeme už vyše 36 rokov. Máme takmer 10 000 členov v miestnych združeniach po celom Slovensku, čo z nás robí jedno z najväčších občianskych združení na Slovensku vôbec.

  Za tento čas sme uskutočnili mnoho úspešných projektov a pomohli sme mnohým ľuďom. Aj vďaka nám môžu ľudia s mentálnym postihnutím vlastniť občiansky preukaz, aj vďaka nám nemôžu byť vyradení z vyučovacieho procesu.

  Neustále monitorujeme problémy a potreby ľudí s mentálnym postihnutím a snažíme sa na nich reagovať. Vydávame časopisy a odborné publikácie, realizujeme vzdelávacie aktivity pre ľudí s mentálnym postihnutím aj pre odborníkov. Aktívne ovplyvňujeme legislatívu a tvorbu zákonov. Vytvárame možnosti na aktívne trávenie voľného času ľudí s mentálnym postihnutím. Snažíme sa, aby sa títo ľudia stali plnohodnotnou súčasťou spoločnosti.

  Bivio je najväčším projektom v histórii nášho združenia. Na jeho realizáciu sme získali podstatnú finančnú podporu z Dánska. V podmienkach Slovenska je tento projekt ojedinelý. Je výsledkom poznania situácie a nášho presvedčenia o tom, že aj ľudia s mentálnym postihnutím majú právo na podporu, ktorá im umožní nájsť a udržať si zamestnanie.

 • Prečo sme vymysleli BIVIO?

  Práca umožňuje človeku osamostatniť sa, zabezpečiť si vlastné bývanie, založiť si rodinu, plniť si svoje sny. Mladí, dospelí ľudia s mentálnym postihnutím, absolventi praktických škôl, si často na Slovensku nevedia nájsť prácu. Príčin je viacero, jednou z nich je málo možností pripraviť sa na konkrétne profesie, s ktorými by sa mohli uplatniť na trhu práce. Pokiaľ sa im nepodarí nájsť si prácu, sú zväčša odkázaní na pomoc v zariadeniach sociálnych služieb, alebo zostávajú zatvorení doma. A to nechceme. Títo ľudia chcú a sú schopní pracovať!

  Preto, aby sa mohli zamestnať, potrebujú získať praktické pracovné zručnosti. V našom občianskom združení si uvedomujeme, že príprava ľudí s mentálnym postihnutím na zamestnávanie je náročný proces a ťažká úloha, nie však neriešiteľná. Preto sme sa pustili do realizácie inovatívneho projektu BIVIO, ktorý prinesie nové šance a príležitosti pre desiatky ľudí.

 • O čom je BIVIO?

  BIVIO je Centrum, v ktorom budeme budeme pripravovať ľudí s mentálnym postihnutím na budúce zamestnanie. Prečo? Aby neboli odkázaní iba na pasívne poberanie sociálnej či finančnej pomoci, ale aby boli schopní zamestnať sa a žiť samostatný život. Počas obdobia stráveného v Centre BIVIO (max. jeden školský rok) absolvujú potrebné vzdelávacie a rehabilitačné kurzy a praktické tréningy. Ku každému z nich budeme pristupovať individuálne, podľa ich potrieb a osobnej situácie. Príprava na budúce zamestnanie bude prebiehať v troch oblastiach – ubytovacie služby, služby verejného stravovania a práčovňa. Absolventom výcvikov pomôžeme nájsť miesto na otvorenom trhu práce.

  I keď Centrum BIVIO vzniká v Bratislave, pripravujeme podmienky na to, aby sa k nám mohli prihlásiť ľudia z celého Slovenska. Znamená to napr., že zabezpečíme ubytovanie pre ľudí, ktorí sa budú pripravovať na zamestnanie a budeme ich sprevádzať na ceste k osamostatňovaniu. Počítame s úzkou spoluprácou s rodinou.
  S ohľadom na dlhodobú udržateľnosť aktivít Centra BIVIO zriadime tri komerčné prevádzky - penzión, reštauráciu a práčovňu, ktoré budú poskytovať služby širokej verejnosti.. Zároveň vytvoríme trinásť nových pracovných miest, z toho päť pre ľudí s mentálnym postihnutím.

  Vlastné podnikanie nám umožní získať finančné prostriedky potrebné na to, aby mohla byť príprava ľudí s mentálnym postihnutím na budúce zamestnanie bezplatná. Vieme, že mnohí z nich spravidla žijú na hranici chudoby, a preto si nemôžu dovoliť zaplatiť vzdelávacie alebo rekvalifikačné programy.

  V Centre BIVIO budeme zároveň poskytovať krátkodobé záujmové aktivity, kurzy smerujúce k samostatnosti a špecializované sociálne poradenstvo pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Kontakt

Hľadáte viac informácií? Neváhajte nás kontaktovať:
 • Alstrova 153, 831 06 Bratislava
 • +421 2 6381 4968, 0905 709 557
 • Please use a REAL email address so that we can get back to you.

Sponzori

Kľúčovým partnerom nášho projektu sa stali dánske Nadácie Velux, ktoré projekt na 90% financujú.


ĎAKUJEME aj všetkým ďalším partnerom a sponzorom:
Nadácia Orange, Nadácia Granvia, Nadácia Eset, Úrad Vlády SR, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia TA3, Istropolitana Ogilvy, europoslankyňa Jana Žitňanská
a veľa ľudí dobrej vôle.

                      

Bratislavský samosprávny kraj poskytol dotáciu na úhradu časti nákladov na projekt "Bivio - Centrum prípravy a zamestnanosti ľudí s mentálnym postihnutím"
v súlade s VZN Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.